Διαδικτυακή παρουσίαση με ομιλητή τον Matthew Hodgson, συνιδρυτή του Matrix.org για τα πρωτόκολλα και το λογισμικό επικοινωνίας για το Δημόσιο και τις προκλήσεις για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την επικοινωνία στα σύγχρονα περιβάλλοντα συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης, ενεργοποίησης και διάχυσης της τεχνογνωσίας που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ και ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB .

Η παρουσίαση αφορούσε στις ιδιαίτερες επικοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου σε ζητήματα όπως:

  • Η ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο σύνθετων πολυσυμμετοχικών σχημάτων για την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων δημοσίου συμφέροντος.
  • Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για ασφάλεια στην επικοινωνία, και για την εξασφάλιση «ιδιοκτησίας» και προστασίας των δεδομένων του δημοσίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ομιλία του συνιδρυτή και Διευθυντή Τεχνολογίας του Matrix.org, ενός μη κερδοσκοπικού έργου ανοικτού κώδικα που επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού στις τρέχουσες τεχνολογίες Chat, VoIP και IoT.

Ο Matthew Hodgson, που είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Τεχνολογίας της Element, της εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Matrix, συντονίζει και συνεργάζεται με μηχανικούς ανά τον κόσμο για την ανάπτυξη και τη διάδοση ενός πραγματιστικού ανοικτού προτύπου επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.

Ολόκληρη η παρουσίαση που συντόνισε ο Σπύρος Καπετανάκης, προϊστάμενος του Τμήματος Συμμετοχικότητας και Ανοιχτών Δράσεων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, στο βίντεο που ακολουθεί: