ebsi_early_adopters_programme

Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI) γεννήθηκε το 2018, όταν 29 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) και η Επιτροπή της ΕΕ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Blockchain (EBP).

Το όραμα του EBP είναι να αξιοποιήσει το blockchain για τη δημιουργία διασυνοριακών υπηρεσιών για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τα οικοσυστήματα τους για την επαλήθευση των πληροφοριών και την αξιοπιστία των υπηρεσιών.

Από το 2020, η EBSI αναπτύσσει ένα δίκτυο κατανεμημένων κόμβων blockchain σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας εφαρμογές που επικεντρώνονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Κάθε μέλος του δικτύου, με εντολή της ομάδας EBP Policy, φιλοξενεί κόμβους EBSI σε εθνικό επίπεδο. Όλοι οι κόμβοι μπορούν να δημιουργήσουν και να μεταδώσουν συναλλαγές που θα ενημερώσουν το καθολικό. Κάθε κόμβος διατηρεί ένα πανομοιότυπο αντίγραφο αυτού του καθολικού (το blockchain), ενώ αποτελείται από τρία επίπεδα: την υποδομή, την αλυσίδα και την αποθήκευση και τις βασικές υπηρεσίες.

 • Το επίπεδο υποδομής παρέχει γενικές δυνατότητες και συνδεσιμότητα με δίκτυα Blockchain.
 • Οι Βασικές Υπηρεσίες είναι ένα σύνολο τυποποιημένων διεπαφών (API) που παρέχουν τις δυνατότητες σε τρίτους να αναπτύσσουν εφαρμογές και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες αρχές που ορίζονται και εγκρίνονται από το EBP.
 • Το επίπεδο Chain & Storage περιλαμβάνει, τόσο το blockchain όσο και τα πρωτόκολλα αποθήκευσης εκτός αλυσίδας που υποστηρίζονται επί του παρόντος από την EBSI.

Η EBSI είναι η πρώτη υποδομή blockchain σε όλη την ΕΕ, που στηρίζεται από τον δημόσιο τομέα, με πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και κανονισμών.

Η ΕΔΥΤΕ και το EBSI στην Ελλάδα

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως συντονιστής, με εταίρο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) υλοπoιούν το έργο «Hellenic Distributed Ledger Technology Infrastructure – ELEDGER» το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός σταθερού πυλώνα για την ανάπτυξη και διάδοση της πρωτοβουλίας European Blockchain Partnership (EBP) στην Ελλάδα και στην υποστήριξη της συμμετοχής και συμβολής των ελληνικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI), ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αυτοδύναμης Ταυτότητας (ESSIF) και τις περιπτώσεις χρήσης διπλωμάτων, συμβολαιογραφικών πράξεων και ασύλου.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

 • την εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου ελληνικού κόμβου EBSI, καθώς και τη λειτουργία ενός δεύτερου ελληνικού κόμβου EBSI που έχει ήδη αναπτυχθεί,
 • την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των ακόλουθων διασυνοριακών περιπτώσεων χρήσης του EBSI:
 1. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αυτοδύναμης Ταυτότητας – European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF)
 2. Ψηφιακή υπηρεσία βεβαίωσης ακαδημαϊκών πιστοποιητικών
 3. Υπηρεσία επικύρωσης πράξεων (notarization service)
 4. Διαχείριση αιτήσεων χορήγησης ασύλου
 5. δραστηριότητες κατάρτισης του EBSI για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων (π.χ. εθνικές αρχές, πανεπιστήμια, εταιρείες, δημόσιοι φορείς και ημικρατικοί οργανισμοί)
 6. ενέργειες για δημιουργία κοινότητας blockchain στην Ελλάδα με στόχο την ευαισθητοποίηση για το EBSI και τις περιπτώσεις χρήσης του, καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης ELEDGER.

Ως αποτέλεσμα του έργου, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη του EBSI (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σχετικών περιπτώσεων χρήσης) στην Ελλάδα, επιτρέποντας την παροχή διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών με βάση την τεχνολογία blockchain και βελτιώνοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης πολιτών, κυβέρνησης και επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, τα πανεπιστήμια θα είναι σε θέση να εκδίδουν πιστοποιητικά διπλωμάτων στους αποφοίτους πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, και οι υπηρεσίες ασύλου θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά αιτήσεων ασύλου. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συμβολαιογραφικής επικύρωσης και να ανταλλάσσουν έγγραφα με άλλους πολίτες, πανεπιστήμια ή υπηρεσίες ασύλου. Κατά συνέπεια, όλοι θα μπορούν, εκτός από την αποστολή αιτημάτων, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια και τα πιστοποιητικά, να εκδίδουν πιστοποιητικά και άδειες, να επικυρώνουν έγγραφα και να ελέγχουν την ακεραιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών αλληλεπιδράσεων.

Εντός του 2023, η ΕΔΥΤΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του EBSI και μέσω του νέου Κόμβου Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB, για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Το GR digiGOV-innoHUB επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη νέας γενιάς Δημόσιων Υπηρεσιών για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, χρησιμοποιώντας προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (AI, Blockchain, IoT, mobile Internet, Cloud & High Performance Computing (HPC), κτλ) και την τεχνογνωσία των κορυφαίων φορέων έρευνας και καινοτομίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Λειτουργώντας ως μια ανοιχτή πλατφόρμα πειραματισμού και δοκιμών, θα διευκολύνει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

O νέος ιστότοπος ESBI

Στις 15 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain παρουσίασε τον νέο της κόμβο προγραμματιστών, ένα κεντρικό σημείο για όλους τους προγραμματιστές Ψηφιακών Πορτοφολιών και άλλων Εφαρμογών Αυτοκυριαρχίας, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους του EBSI . Ο ιστότοπος διαθέτει νέο σχεδιασμό, διευκολύνοντας τους προγραμματιστές να συμβουλεύονται τον Οδηγό επαληθεύσιμων διαπιστευτηρίων του EBSI, να ανακαλύψουν τον κατάλογο, τα Εργαλεία και τις Βιβλιοθήκες των API του EBSI. Αυτοί οι πόροι θα βοηθήσουν τους προγραμματιστές από όλη την Ευρώπη να κάνουν τα ψηφιακά πορτοφόλια και άλλες εφαρμογές, «έτοιμες για EBSI». Για παράδειγμα, η νέα διαδραστική υπηρεσία Δοκιμής Συμμόρφωσης Πορτοφολιού – που κυκλοφόρησε μαζί με τον κόμβο προγραμματιστών – θα βοηθήσει τους παρόχους πορτοφολιών να συμμορφωθούν με το EBSI σύμφωνα με τη νέα μέθοδο DID για τη διατήρηση του απορρήτου για φυσικά πρόσωπα .