ΚΕΠ δημαρχείο νέο

Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Ρωμοσιό, Υπεύθυνο Λειτουργίας του ΚΕΠ Συντάγματος

Ενόψει της μετάβασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, το KEP Back Office, το digi.gov.gr επικοινώνησε με τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΕΠ Συντάγματος, κ. Κωνσταντίνο Ρωμοσιό, για μία συζήτηση για τις βασικές προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τη μετάβαση σε νέα τεχνολογικά συστήματα, καθώς και για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές προσφέρουν για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, εξετάστηκαν θέματα όπως η επίδραση του νέου συστήματος στη διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών και οι τρέχουσες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για τη βελτίωση της υπηρεσίας. Επιπλέον, συζητήθηκε η σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και ο ρόλος που διαδραματίζει στην ολοκληρωμένη λειτουργία του ΚΕΠ.

Ερ: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΚΕΠ Συντάγματος στη μετάβασή του σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα όπως το KEP Back Office;

Κ.Ρ: Η βασική πρόκληση είναι πάντα η άμεση, γρήγορη και ικανοποιητική εξυπηρέτηση του κοινού, χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία. Ωστόσο, με το περιορισμένο προσωπικό, αυτό αναμένεται να αποτελέσει πρόκληση. Επιπλέον, θα ήταν επιθυμητό να εφαρμοστεί πλήρως η διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των συστημάτων και να λειτουργούμε με ενιαίο τρόπο μέσω του ΜΙΤΟΣ και του ΕΜΔΔ.

Ερ: Πώς έχει αλλάξει η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών με την εφαρμογή του νέου συστήματος KEP Back Office;

Κ.Ρ: Αν και μία αίτηση – υπόθεση έχει περισσότερα στάδια διεκπεραίωσης, όταν η ταχύτητα του διαδικτύου είναι σταθερή και ικανοποιητική, υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και αναμονής των πολιτών. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί σημαντική βοήθεια στην καθημερινή χρήση του νέου ΒΟ.

Ερ: Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη που έχει φέρει η χρήση του νέου συστήματος στη λειτουργία του ΚΕΠ Συντάγματος;

Κ.Ρ: Τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση χαρτιού και την άμεση αποστολή ηλεκτρονικά των περισσότερων αιτήσεων, χωρίς σκανάρισμα, αποθήκευση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επομένως εξοικονομείται χρόνος.

Ερ: Πώς επηρεάζει η αποκεντρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΠ Συντάγματος;

Κ.Ρ: Η αποκεντρωμένη διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και πιο γρήγορη ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ερ: Ποιες είναι οι προοπτικές για την εξέλιξη του ΚΕΠ Συντάγματος με βάση την εφαρμογή του νέου συστήματος και ποια μέτρα λαμβάνονται για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών;

Κ.Ρ: Η αναβάθμιση και η προτυποποίηση του συστήματος, λόγω του μεγάλου όγκου και ποικιλίας υποθέσεων, ενώ λειτουργεί και σαν ΕΚΕΕ, είναι σημαντικά βήματα προς την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Τα μέτρα ορίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης και τη Διεύθυνση, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και την αποδοτική χρήση των λιγοστών υπαλλήλων.

Το KEP Back Office είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, απλοποίηση των διαδικασιών και διασύνδεση με άλλα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από αυτό το σύστημα, προβλέπεται η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ενίσχυση της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης, ηλεκτρονικής αναζήτησης επιμέρους δικαιολογητικών από τους πολίτες. Επίσης, περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας και τη δημιουργία εργαλείων υποστήριξης και εκπαίδευσης.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα KEP Back Office υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) – GRNET.