Δημοσιεύθηκε η ένατη ετήσια έκθεση μέτρησης του επιπέδου ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση 2023 για την ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων (ODM) καταγράφει την πρόοδο που έχουν επιτύχει τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς προωθούν τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων, καθώς και τις διαφορετικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για να καταστεί αυτό δυνατό.

Η φετινή έκθεση βασίζεται σε έρευνα αυτοαξιολόγησης που συμπληρώθηκε από 35 χώρες. Αν και παραμένει μια άσκηση με επίκεντρο την ΕΕ, στην πραγματικότητα, η ODM 2023 περιλαμβάνει όχι μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία) και 5 υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ουκρανία).

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε τέσσερις δείκτες:

Πολιτική – εξέταση των πολιτικών και στρατηγικών των χωρών για τα ανοικτά δεδομένα

Αντίκτυπος – παρακολούθηση της επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων και του αντικτύπου της

Πύλη – αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των εθνικών πυλών που ενισχύουν την προσβασιμότητα και υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση εντός της κοινότητας των ανοικτών δεδομένων

Ποιότητα – εστίαση στους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ποιότητα των (μετα)δεδομένων.

Με βάση αυτές τις διαστάσεις, οι χώρες βαθμολογούνται και ομαδοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, από τις πιο ώριμες έως τις λιγότερο ώριμες: οι ρυθμιστές τάσεων, οι ταχέως προχωρούντες, οι ακόλουθοι και οι αρχάριοι. Αυτό γίνεται ειδικά για να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και να διευκολυνθεί η παροχή συστάσεων που απευθύνονται σε καθεμία από αυτές τις ομάδες χωρών.

Φέτος, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 αύξησαν τον μέσο όρο της ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων τους από 79% το 2022 σε 83%, με εξαιρετικές επιδόσεις από τη Σλοβακία και τη Λετονία. Μεταξύ των χωρών της ΕΖΕΣ, η Ισλανδία σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο, ενώ μεταξύ των υποψήφιων χωρών, η σημαντικότερη ετήσια αύξηση της συνολικής βαθμολογίας επιτεύχθηκε από το Μαυροβούνιο. Η Ελλάδα παρέμεινε στους αρχάριους καταλαμβάνοντας την 30η θέση στη συνολική κατάταξη της αξιολόγησης.

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς τα πήγαν συγκεκριμένες χώρες, ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν και ποιες τάσεις μπορούν να εντοπιστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα του ODM.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/2023-open-data-maturity-report-has-been-released