Η επιμορφωτική πύλη https://howto.gov.gr. σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και ενημερώνεται από την ΕΔΥΤΕ πάνω σε ανοιχτά πρότυπα. Βασίστηκε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle και παρέχει οδηγίες χρήσης για επιλεγμένες ψηφιακές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Στόχος της είναι η παροχή με εύκολο, γρήγορο και προσιτό τρόπο πρακτικής υποστήριξης στους πολίτες για χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Στην επιμορφωτική πύλη, μέχρι σήμερα προσφέρονται σενάρια χρήσης για πέντε υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την επέκταση στο σύνολο των υπηρεσιών. Τα διαθέσιμα σενάρια είναι:

  • Μάθε το gov.gr

  • Μάθε την Υπεύθυνη Δήλωση

  • Μάθε την Εξουσιοδότηση

  • Μάθε την Άυλη Συνταγογράφηση

  • Μάθε την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Πεποίθηση των δημιουργών της Επιμορφωτικής Πύλης είναι ότι όχι μόνο θα βοηθήσει τους πολίτες να αξιοποιούν καλύτερα τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, αλλά θα λειτουργήσει καταλυτικά σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.