Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επεκτείνει τους στόχους της για τους υπερυπολογιστές, εισάγοντας μια νέα πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία Εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα χρησιμοποιούν υπερυπολογιστές για να παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει τις νεοφυείς εταιρείες (startup) στην Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους υπερυπολογιστές για να αναπτύξουν προηγμένα μοντέλα ΤΝ.

Τι Είναι οι Υπερυπολογιστές και τα Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης;

Οι υπερυπολογιστές είναι πανίσχυροι υπολογιστές που μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς πολύ πιο γρήγορα από τους κανονικούς υπολογιστές. Τα Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ειδικά κέντρα που θα χρησιμοποιούν αυτούς τους υπερυπολογιστές για να παρέχουν υπηρεσίες ΤΝ.

Στόχοι της Νέας Συμφωνίας

Η συμφωνία αυτή έχει τρεις κύριους στόχους:

  • Βοήθεια στις startup εταιρείες: Δίνεται η δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν υπερυπολογιστές για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των μοντέλων ΤΝ τους.
  • Δημιουργία ανταγωνιστικού οικοσυστήματος ΤΝ: Προώθηση ενός ισχυρού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ΤΝ στην Ευρώπη.
  • Αυτονομία της Ευρώπης στην τεχνολογία: Ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί δικές της τεχνολογίες χωρίς εξάρτηση από άλλες χώρες.

Τι Αλλάζει με την Πρόταση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί ένας κανονισμός του 2018. Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει τη δημιουργία των Εργοστασίων Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα παρέχουν τις υποδομές για τις υπηρεσίες ΤΝ, όπως υπερυπολογιστές και κέντρα δεδομένων. Αυτά θα είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις για να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν τα μοντέλα ΤΝ τους.

Πολιτική Συμφωνία

Αυτό το σχέδιο είναι αποτέλεσμα πολιτικής συμφωνίας των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαϊου, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Δίκαιη Πρόσβαση σε Υπολογιστικούς Πόρους

Η νέα συμφωνία εξασφαλίζει ότι πολλοί χρήστες, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους υπερυπολογιστές. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοια ισχυρά εργαλεία.

Οικονομική Υποστήριξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει έως και το 50% του κόστους αγοράς και λειτουργίας των υπερυπολογιστών ΤΝ. Μετά από πέντε χρόνια χρήσης, η ιδιοκτησία αυτών των υπερυπολογιστών μπορεί να μεταβιβαστεί στις επιχειρήσεις που τους φιλοξενούν. Αυτοί οι υπερυπολογιστές θα χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη και την δοκιμή νέων μοντέλων ΤΝ.

Επόμενα βήματα

Τις επόμενες ημέρες, η τροποποίηση του Κανονισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Η EuroHPC είναι μια κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστήσει την Ευρώπη παγκόσμιο ηγέτη στους υπερυπολογιστές. Από την ίδρυσή της το 2018, έχει προμηθευτεί εννέα υπερυπολογιστές σε όλη την Ευρώπη. Η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής είναι μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής UrsulavonderLeyen.

Αυτή η νέα συμφωνία εκτιμάται ότι ενισχύει τη δέσμευση της Ευρώπης να υποστηρίξει την καινοτομία και να διασφαλίσει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν παγκοσμίως.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/23/ai-council-reaches-political-agreement-on-the-use-of-super-computing-for-ai-development/