Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), σε μια προσπάθεια για την προώθηση της συνεργατικής καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προετοιμάζεται να εκκινήσει το Εκκολαπτήριο Καινοτομίας Government-to-Government (Gov2Gov) από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025. Υποστηριζόμενη από το πρόγραμμα “Horizon Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου αλληλεπιδραστικής και μετασχηματιστικής συνεργασίας για κυβερνητικές ομάδες που θα αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπερνούν εθνικά όρια και μοιράζονται ανεκτίμητες εμπειρίες και γνώσεις.

Το εκκολαπτήριο καινοτομίας Gov2Gov

Το φιλόδοξο σχέδιο παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις κυβερνητικές ομάδες να ενωθούν, να μάθουν η μία από την άλλη και να αντιμετωπίσουν συλλογικά κοινές προκλήσεις. Υπό την καθοδήγηση μιας αξιόλογης συμβουλευτικής επιτροπής και μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, συνδράμουσες ομάδες θα συμμετάσχουν σε μια δομημένη ανταλλαγή λύσεων προβλημάτων, καλλιεργώντας ένα πνεύμα συνεργασίας που υπερβαίνει τα παραδοσιακά γραφειοκρατικά όρια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η επιτυχία του εκκολαπτηρίου Gov2Gov βασίζεται στη σχολαστική διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο φάσεις. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απευθύνεται σε κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις καινοτομίας, οι οποίες στην καθομιλουμένη ονομάζονται “ιδιοκτήτες προκλήσεων”. Αυτοί, καλούνται να υποβάλουν την ομάδα τους και την πρόκληση καινοτομίας τους μέσω του εντύπου του εκκολαπτηρίου Gov2Gov έως τις 14 Ιανουαρίου 2023. Θα ακολουθήσει μια διεξοδική διαδικασία εξέτασης και επιμέλειας, η οποία θα οδηγήσει σε έναν προσεκτικά ελεγχόμενο κατάλογο προκλήσεων.

Στη συνέχεια, η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα απευθύνεται σε κυβερνήσεις που έχουν πλοηγηθεί και ξεπεράσει με επιτυχία ανάλογες προκλήσεις, οι οποίες αναφέρονται ως “πάροχοι λύσεων”. Αυτές οι έμπειρες ομάδες θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις πρωτοβουλίες τους, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές στρατηγικές καινοτομίας. Το συμβουλευτικό συμβούλιο θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αντιστοίχιση των κατόχων προκλήσεων με τους παρόχους λύσεων, εξασφαλίζοντας μια δυναμική και ποικιλόμορφη συνεργασία στο πλαίσιο του εκκολαπτηρίου Gov2Gov.

Δομημένη ανταλλαγή λύσεων προβλημάτων

Μόλις επιλεγούν, οι ομάδες που θα αντιστοιχηθούν θα συμμετάσχουν σε μια δομημένη ανταλλαγή λύσεων προβλημάτων που θα διευκολύνει το εκκολαπτήριο Gov2Gov. Αυτή η ανταλλαγή θα αποτελέσει μια πλατφόρμα για τις ομάδες, ώστε να μοιραστούν τις προκλήσεις, τα διδάγματα και τις δημιουργικές λύσεις. Η ατμόσφαιρα συνεργασίας θα ενισχυθεί περαιτέρω από την εμπειρογνωμοσύνη της συμβουλευτικής επιτροπής και των ειδικών του ΟΟΣΑ, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για διασυνοριακή μεταφορά γνώσεων και επιτάχυνση της καινοτομίας.

Συμπερασματικά, το εκκολαπτήριο καινοτομίας Gov2Gov του ΟΟΣΑ, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Horizon Europe» της ΕΕ, αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας στην αντιμετώπιση των εμποδίων της καινοτομίας. Φέρνοντας σε επαφή κυβερνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλούσιου μωσαϊκού από κοινές εμπειρίες, διδάγματα και καινοτόμες λύσεις. Για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις καινοτομίας, το εκκολαπτήριο Gov2Gov προσφέρει έναν μετασχηματιστικό χώρο για να συμβάλουν και να επωφεληθούν από ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμοσύνης. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι πλέον ανοικτή, καλώντας τις ομάδες να υποβάλουν τις προκλήσεις τους έως τις 14 Ιανουαρίου 2023 και να συμμετάσχουν ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://oecd-opsi.org/blog/gov2gov-innovation-incubator-challenge/

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/govtechconnect/news/oecd-gov2gov-innovation-incubator?etrans=el