Η Ελβετία κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και καινοτομίας με την εφαρμογή του νέου “Ομοσπονδιακού Νόμου για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων για την Εκπλήρωση Κυβερνητικών Αρμοδιοτήτων” (EMBAG). Ο νόμος αυτός καθιερώνει την υποχρεωτική χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (OSS) στις δημόσιες υπηρεσίες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ανάπτυξης και προμήθειας κυβερνητικού λογισμικού.

Κεντρικό πρόσωπο πίσω από αυτή την καινοτομία είναι ο Καθηγητής Δρ. Matthias Stürmer, επικεφαλής του Ινστιτούτου Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βέρνης. Ο Stürmer, γνωστός για την εμπειρία του στη ψηφιακή βιωσιμότητα και την προώθηση του ανοιχτού κώδικα, έχει υποστηρίξει με σθένος τα οφέλη του OSS για την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και τη μείωση της εξάρτησης από ιδιόκτητο λογισμικό.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Stürmer, “Ο νέος νόμος ‘δημόσιο χρήμα, δημόσιος κώδικας’ της Ελβετίας αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την κυβέρνηση, τη βιομηχανία πληροφορικής και την κοινωνία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι επωφελούνται από αυτόν τον κανονισμό, καθώς ο δημόσιος τομέας μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές επιχειρηματικές λύσεις τους και οι φορολογούμενοι ξοδεύουν λιγότερα για λύσεις πληροφορικής και λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες λόγω αυξημένου ανταγωνισμού και καινοτομίας.”

Πλεονεκτήματα του EMBAG

Ο νόμος EMBAG προβλέπει ότι όλα τα δημόσια όργανα πρέπει να δημοσιοποιούν τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που αναπτύσσεται από ή για αυτούς, εκτός αν υπάρχουν εμπόδια από δικαιώματα τρίτων ή ανησυχίες ασφαλείας. Αυτή η διάταξη στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στις κυβερνητικές λειτουργίες, προωθώντας τη χρήση του OSS, το οποίο επιτρέπει τη δημόσια επίβλεψη και συνεισφορά στον κώδικα του λογισμικού.

Άρθρο 9 και Επιπλέον Υπηρεσίες

Ένα σημαντικό σημείο του νόμου είναι το Άρθρο 9, το οποίο όχι μόνο προβλέπει τη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα, αλλά επιτρέπει επίσης στις δημόσιες υπηρεσίες να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες που σχετίζονται με υποστήριξη, ενσωμάτωση ή ασφάλεια πληροφορικής, εφόσον αυτές οι υπηρεσίες ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες αρμοδιότητες και προσφέρονται με κόστος που καλύπτει τις δαπάνες. Αυτή η διάταξη διασφαλίζει ότι, ενώ προωθείται το OSS, η κυβέρνηση μπορεί επίσης να διατηρήσει έναν ανταγωνιστικό ισοζύγιο και να αποφύγει τη στρέβλωση της αγοράς.

Προκλήσεις και Αντιδράσεις

Η πορεία προς αυτό το νομοθετικό ορόσημο δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Η ιδέα της υποχρεωτικής χρήσης OSS στον δημόσιο τομέα αντιμετώπισε αρχικά αντιδράσεις. Βασικοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων μελών του Ελβετικού Κοινοβουλίου και διάφορων κυβερνητικών σωμάτων, ενεπλάκησαν σε εκτενείς συζητήσεις. Οι ανησυχίες περιλάμβαναν πιθανά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και φόβους για την ασφάλεια. Ωστόσο, μέσω επίμονης προσπάθειας για συνεννόηση, κυρίως από την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Ψηφιακή Βιωσιμότητα (Parldigi), επιτεύχθηκε συναίνεση, οδηγώντας στον τελικό συμβιβασμό που διαμορφώνει τον σημερινό νόμο EMBAG.

Παγκόσμιο Πρότυπο και Μελλοντικές Προοπτικές

Η εφαρμογή του νόμου EMBAG αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Ο νόμος στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής κυριαρχίας και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της συνεργασίας εντός του δημόσιου τομέα. Καθώς η Ελβετία υιοθετεί αυτήν την προσέγγιση, τα οφέλη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα — μεγαλύτερη ασφάλεια, οικονομική αποδοτικότητα και αυξημένη δημόσια εμπιστοσύνη — ενδέχεται να γίνουν πιο εμφανή.

Η νομοθετική αυτή εξέλιξη αποτελεί μια δυναμική ώθηση προς την ψηφιακή διαφάνεια και καινοτομία, και αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο τοπίο της δημόσιας διοίκησης και των τεχνολογικών λύσεων στην Ελβετία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Πηγές: