Η-ΕΔΥΤΕ-συμμετέχει-στην-86η-Διεθνή-Έκθεση-Θεσσαλονίκης-Twitter-Post-9-868x488

Η 87η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17 Σεπτεμβρίου), αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για την προώθηση των οικονομικών, επιχειρηματικών, πολιτικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την τιμώμενη χώρα, τη Βουλγαρία, αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εκδήλωση. Η συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στη ΔΕΘ επικεντρώνεται σε πέντε θεματικούς πυλώνες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη σημασία της τεχνολογίας και της ψηφιακής εξέλιξης στη σύγχρονη κοινωνία.

  • Υπολογιστικό Νέφος (Cloud) και Δικτυακές Υποδομές για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Η ΕΔΥΤΕ αναπτύσσει μεγάλα έργα σε αυτούς τους τομείς, προσφέροντας υποστήριξη στα πανεπιστήμια της χώρας μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών Cloud.
  • Πράσινα Κέντρα Δεδομένων: Ενημέρωση του κοινού για τα πράσινα κέντρα δεδομένων της ΕΔΥΤΕ και παρουσίαση του έργου βιωσιμότητας και του νέου εθνικού υπολογιστή υψηλών επιδόσεων “ΔΑΙΔΑΛΟΣ,” με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη.
  • Τεχνολογίες Κβαντικής Επικοινωνίας: Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ασφάλειας των δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Gov.gr Wallet: Η ΕΔΥΤΕ συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, παρέχοντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες και διευκολύνοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων: Η ΕΔΥΤΕ προωθεί την ψηφική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων, παρέχοντας εργαλεία αυτοαξιολόγησης και ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ψηφιακή παιδεία.

Οι παρουσιάσεις και οι δραστηριότητες της ΕΔΥΤΕ θα είναι διαθέσιμες σε πέντε διακριτούς χώρους στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ, όπου οι πολίτες μπορούν να συνομιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη και να ενημερωθούν για όλες τις παραπάνω επιμέρους πρωτοβουλίες. Επιπλέον, οι παρουσιάσεις της ΕΔΥΤΕ θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming.

Η συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στην 87η ΔΕΘ αντιπροσωπεύει τη σταθερή δέσμευσή της για την προώθηση της τεχνολογίας και της έρευνας στην Ελλάδα και την προώθηση της ψηφιακής εξέλιξης της χώρας.

Πηγή: https://grnet.gr/2023/09/04/deth87-grnet-2023/