1_-xym35YZo6cvrMMnzS4C-Q

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΕΔΥΤΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών ICEGOV που φέτος έγινε στην Αθήνα, πραγματοποίησαν στις 5 Οκτωβρίου ημερίδα παρουσίασης τεχνολογιών και εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα και οι πρωτοποριακές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα, για την ευρύτερη ενημέρωση του ελληνικού κοινού.

Σε ειδική συνεδρία, εκ μέρους του ΕΔΥΤΕ, οι Νίκος Βασιλάκης και Ηρακλής Βαρλάμης ενημέρωσαν για τις πρωτοβουλίες, τις τεχνολογίες και τις δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο με αναλυτικές και συγκεκριμένες αναφορές στο govgr και ο Σπύρος Καπετανάκης, παρουσίασε πως γίνεται ο συνεργατικός σχεδιασμός των υπηρεσιών.

Στις ομιλίες τους οι κ.κ. Βασιλάκης, Βαρλάμης επισήμαναν ότι το ΕΔΥΤΕ υιοθετεί, εξειδικεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και κυρίως την αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν “μόνο μία φορά” τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την αλληλεπίδρασή τους με το Δημόσιο.

Ανέφεραν ότι το Εθνικό Δίκτυο διεξάγει εμπεριστατωμένες αναλύσεις/ μελέτες, και παρέχει πρότυπες λύσεις, ενώ παράλληλα επενδύει στη συνεργασία με ομάδες στελεχών με διαφορετική επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία, δραστηριοποιείται για την παραγωγή και εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης, διοργανώνει εργαστήρια και hackathons, αναπτύσσει προδιαγραφές και υλοποιεί μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επικέντρωσαν στην ενεργό συμμετοχή του ΕΔΥΤΕ στη διαμόρφωση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το gov.gr, το κεντρικό σημείο εισόδου και ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι ψηφιακές λύσεις και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι (ψηφιακά) συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο.

Ο Νίκος Βασιλάκης μιλώντας για τις νέες, εξελιγμένες για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΔΥΤΕ για την Έρευνα και τις τεχνολογίες αιχμής, την Παιδεία, την Υγεία, την Πράσινη πολιτική, τον Πολιτισμό κ.ά σημείωσε μια σειρά σημαντικών υπολογιστικών και δικτυακών οφελών , ξεχωρίζοντας το πρόσφατο επίτευγμα να γίνονται ψηφιακά οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Οι κ.κ Βαρλάμης, Βασιλάκης παρουσίασαν και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Δίαυλος», το οποίο, όπως τόνισαν, θα αποτελεί προαπαιτούμενο και προπομπό του διακριτού έργου της απλούστευσης των διαδικασιών, καθώς έχει ως σκοπό την κατάργηση ή μείωση των απαιτούμενων βημάτων ή/και δικαιολογητικών.

Ο Σπύρος Καπετανάκης εξήγησε πως σχεδιάζονται οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη. Αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα των υπηρεσιών και οργανισμών, τονίζοντας ότι το ΕΔΥΤΕ σχεδιάζει λύσεις πάνω στις ανάγκες των πολιτών και όχι υπηρεσίες που ακολουθούν απλά και μόνο το οργανόγραμμα του κάθε φορέα (Υπουργείου ή Οργανισμού). Όπως είπε, για τον πολίτη η Υπηρεσία είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, πχ να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να στείλει το παιδί του στο σχολείο. Για να σχεδιασθούν καλές Υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών, είναι αναγκαίο να ενορχηστρωθούν όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις με γνώμονα τον τελικό στόχο όπως τον θέτουν οι ίδιοι. Απαιτείται λοιπόν, να σκεφτόμαστε με βάση το ρήμα πλέον και όχι με βάση τα ουσιαστικά (έγγραφα ή μεμονωμένες αλληλεπιδράσεις και ενέργειες του πολίτη).

Μιλώντας για τη συνεργατικότητα στο σχεδιασμό, ή το σχεδιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών ως «ομαδικό άθλημα», ο Σπύρος Καπετανάκης επισήμανε πως ο σχεδιασμός της εμπειρίας του πολίτη ως ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων με πολλά τμήματα ή/και οργανισμούς απαιτεί μια νέα προσέγγιση. Μία βασική ομάδα έργου στην οποία θα συμμετέχουν, σχεδιαστές άτομα από τα Τμήματα που εμπλέκονται άμεσα στην εμπειρία του χρήστη -τόσο στο front όσο και στο back- office κομμάτι- και οι ίδιοι οι πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα network ατόμων που συνεργάζονται μέσα από μια σειρά εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού, που έχουν ως στόχο τη σταδιακή διερεύνηση των αναγκών των χρηστών και τη συν-δημιουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και φυσικά τους πολίτες.

Σημαντικές παρεμβάσεις στην ημερίδα που παρακολούθησαν στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έκαναν οι Γιάννης Χαραλαμπίδης – μίλησε για το Κέντρο Ικανοτήτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού GovHack- Φώτης Ταλάντζης – ανέφερε τις περιβαλλοντικές προεκτάσεις των τεχνολογιών GovTech- Βάσια Αρβανίτη – ανέλυσε καινοτομικές προσεγγίσεις GovTech- Μιχάλης Λουτσάρης – μίλησε για την εξόρυξη κειμένου με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και ΥπερΥπολογιστών για την ανάλυση Νομικών Κειμένων.
Τα αποτελέσματα της ημερίδας και οι λύσεις που επιδείχθηκαν, θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια του συνεδρίου σε διεθνές κοινό ερευνητών και εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών από 50 χώρες.