0220041_1691567719_22226

Καινοτομίες, ουσιαστικές συζητήσεις, γόνιμες αλληλεπιδράσεις, διασύνδεση φορέων, προτάσεις και λύσεις, ανέδειξε το InnoHealth Forum, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

Η διήμερη έκθεση αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επισκεπτών, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, και εγείροντας σημαντικά ερωτήματα γύρω από το μέλλον της υγείας, το οποίο μετασχηματίζεται μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

Η έκθεση ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, εκθέτες από όλη την Ελλάδα, ομιλητές και προσωπικότητες της υγείας και του φαρμάκου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, το κοινό είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει και να ενημερωθεί από τους 22 εκθέτες γύρω από τις τεχνολογίες αιχμής και τις εξελίξεις στο eHealth. Πραγματοποιήθηκαν 17 παρουσιάσεις, 7 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 4 διαδραστικά εργαστήρια και μία ανοιχτή συνεδρίαση. Στον πυρήνα όλων των ομιλιών και συζητήσεων, ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας με στόχο να αναδειχθούν οι ευκαιρίες και να εντοπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με το μέλλον της περίθαλψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της πρόληψης στο “έξυπνο” οικοσύστημα υγείας που διαμορφώνεται και εξελίσσεται μέσα από τη διαμεσολάβηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και στα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αυτήν την εξέλιξη.

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Λύσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό από τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας» με συντονίστρια την Μαρία Πουρνάρη, COO του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub, έγινε συζήτηση για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ο David Vidal, Senior Consultant – CARSA, έκανε εισαγωγή στους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας ξεκινώντας από το πολύ βασικά, η Aleksandra Wesoloska, EC DG CONNECT eHEALTH, well-being, ageing, αναφέρθηκε στο γενικότερο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ίδρυση των ΕΚΨΚ με αναφορά σε εμβληματικές πολιτικές και στόχους της Ευρώπης. Περνώντας στους Ελληνικούς Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, ο Γιάννης Κώτσης-Γιανναράκης, Συντονιστής του Ελληνικού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Δημοσίων Υπηρεσιών (GR digiGOV-innoHUB) με επικεφαλής την ΕΔΥΤΕ, μίλησε για το digiGOV-innoHUB αναφερόμενος στα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αλλά τόνισε πως με βάση τους ευρωπαϊκούς δείκτες υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά για να φτάσουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε άλλη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τίτλο «Καλές Πρακτικές από το Health Data Space της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Use Case Scenarios» με συντονίστρια την Olga Galanets, Senior IT Project Manager του International Data Spaces Association, έγινε εκτενής αναφορά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που οι οργανισμοί τους υλοποιούν αυτή τη χρονική περίοδο και αφορούν το Health Data Space της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Julien Adelberger, Senior Project Coordinator-International Data Spaces Association, αναφέρθηκε στο έργο HEALTH-X dataLOFT στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ψηφιοποίησης και ενοποίησης των ιατρικών δεδομένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και καλύτερο έλεγχο των δεδομένων αυτών για τον ευκολότερο και ασφαλέστερο διαμοιρασμό τους.

Η Irena Pavlova, EU Projects Manager-GATE Institute, εισήγαγε το κοινό στο Ευρωπαϊκό έργο VELES EXCELLENCE HUB και στο πώς προσπαθεί να επιταχύνει την αριστεία της καινοτομίας στην έξυπνη υγεία μέσα από νέες μεθοδολογίες και πιλοτικές εφαρμογές για να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Ο Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ, μίλησε για τον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Ψηφιακής Υγείας (HDHC), τα μέλη και τους στόχους του αλλά και τον ρόλο που έχει αναλάβει στο έργο VELES ως υπεύθυνος οργανισμός για να φέρει εις πέρας ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη θεραπεία του καρκίνου στην Ελλάδα .Έπειτα, η Μαρία Μπιγάκη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Γ.Ν Παπαγεωργίου στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH με συνοπτική αναφορά στις βασικής υπηρεσίες που ο Κόμβος προσφέρει, στο ισχυρό δίκτυο EHDEN για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής βάσης ανώνυμων δεδομένων υγείας μαζί με 187 εταίρους από 29 χώρες για την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό δεδομένων υγείας και τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο CyberCare για την αύξηση της κυβερνοασφάλειας στους οργανισμούς υγείας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χαράλαμπος Βασιλείου, Σύμβουλος Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας – ΕΔΥΤΕ (GRNET ), συζήτησε για το Ευρωπαϊκό έργο GR-HDAB που θα λάβει χρηματοδότηση από το EU4HEALTH για την ίδρυση εθνικών υπηρεσιών και υποδομών που απαιτούνται για τον ευκολότερο διαμοιρασμό δεδομένων υγείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τη δεύτερη ημέρα της διήμερης υβριδικής έκθεσης, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της διαχείρισης κρίσεων που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές και τις προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές για την ηλεκτρονική υγεία.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τίτλο «Οι Φυσικές Καταστροφές ως Πρόκληση της Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας», ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως συντονιστής της συζήτησης, αναφέρθηκε στα σχέδια έκτακτης ανάγκης για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης. Ο Εμμανουήλ Πικουλής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ’ Παν/Κής Χειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ, μίλησε για τις ασκήσεις ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων που το Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει κάθε χρόνο στη Ρόδο με μεγάλη επιτυχία. Ο Κωνσταντίνος Τσιαμής, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Μετακινούμενων Πληθυσμών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξήγησε πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα, που καλείται να διαχειριστεί κάποιου είδους κρίση, να βρίσκεται εντός της Ευρώπη και τόνισε την αξία της ψυχολογικής υποστήριξης μετά από καταστροφές. Ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, Διευθυντής ΕΣΥ, μίλησε για τον ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα κρίσεων στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, κυρίως στα επίπεδα προγραμματισμού και δικτύωσης. Ο Βασίλειος Παπατσίρος, Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εστίασε στο εξαιρετικά επίκαιρο θέμα που αφορά τη διαχείριση νεκρών ζώων σε φυσικές καταστροφές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υπάρχουν, τα δεοντολογικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν δίνοντας πρόσφατα σε παραδείγματα από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Μαρία Σαρίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης κρίσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια κρατώντας τον δημόσιο μηχανισμό σε ετοιμότητα, ο Γρηγόρης Βλαχάκης, Διοικητής & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, αφιέρωσε τον χρόνο του στις μεγάλες κρίσεις που το Γ.Ν Λάρισας κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια όπως η πανδημία, ο σεισμός στο Δαμάσι και το δυστύχημα των Τεμπών.

Τη συζήτηση έκλεισε ο Χαράλαμπος Βασιλείου, Σύμβουλος Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας – ΕΔΥΤΕ (GRNET), ο οποίος τόνισε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρόβλεψη, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία αντιμετώπισης κρίσεων, εστιάζοντας σε τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, με αναφορά σε σημαντικές εφαρμογές στο πεδίο στην ανταλλαγή δεδομένων και σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας της έκθεσης, έγινε και η παρουσίαση του Wise Ai Club Healthcare. Πρόκειται για μια κλειστή λέσχη ηγετών στον τομέας της υγείας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία συντονίζεται από το Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ και θα αποτελέσει μελλοντικά ένα επαναλαμβανόμενο φόρουμ για επιστήμονες και επιχειρηματίες των δύο κλάδων.

Στην υβριδική έκθεση έγινε και το πρώτο επίσημο launch meeting του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Τομέα της Υγείας και Φαρμάκων Health Hub, διοργανωτή της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή του συνόλου του εταιρικού σχήματος. Το launch meeting περιελάμβανε την ενημέρωση σχετικά με το στάδιο υποβολής της πρότασης, την παρουσίαση των πλάνων εργασίας και τον ορισμό των επόμενων βημάτων, με όλους τους εταίρους να δεσμεύονται για την έναρξη της λειτουργίας του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.