Το Interreg Europe, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει ένα δυναμικό εργαστήριο που θα επικεντρώσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Η εκδήλωση αυτή συγκεντρώνει θεματικούς ειδικούς και συμμετέχοντες για να εμβαθύνουν σε καίρια θέματα που διαμορφώνουν το μέλλον της παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, στις 5 Ιουνίου 2024.

Θέματα Συζήτησης

  1. Διαλειτουργικότητα: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη και τις επιπτώσεις της στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού εντός του δημόσιου τομέα, πέρα από γεωγραφικά και οργανωτικά όρια.
  2. GovTech: Το εργαστήριο θα εξερευνήσει πώς οι τεχνολογικές λύσεις μεταμορφώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τον καθοριστικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην προώθηση αυτού του μετασχηματισμού.

Ιστορικό

Το εργαστήριο βασίζεται στη δυναμική που δημιουργήθηκε από προηγούμενες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ενημέρωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και ενημερωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων όπως το «Τεχνητή Νοημοσύνη για τις τοπικές αρχές και τη λήψη αποφάσεων» (Νοέμβριος 2023), το «GovTech και ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα» (Νοέμβριος 2022) και το «Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις» (6 Ιουνίου 2023).

Κάλεσμα για Συμμετοχή

Η εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για κυβερνητικούς αξιωματούχους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές και οποιονδήποτε έχει πάθος με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Εγγραφείτε ΕΔΩ για να εξασφαλίσετε θέση.

Το Ιnterreg Europe είναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η EE προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης και ποιότητας ζωής εντός και μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.
Το πρόγραμμά Interreg Europe συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου και έχει διάρκεια από το 2021 έως το 2027:

  • Διαθέτει προϋπολογισμό 379 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καλύτερες πολιτικές.
  • Δημιουργεί ένα περιβάλλον και ευκαιρίες για την ανταλλαγή λύσεων σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Υποστηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη μάθηση πολιτικής μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών σε 29 χώρες – την ΕΕ27, τη Νορβηγία και την Ελβετία.