Η υπηρεσία “Συστηθείτε” (KYCKnow Your Customer) , από τον Απρίλιο του 2021, προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων στην τράπεζα του κάθε πολίτη, για τη βεβαίωση των στοιχείων του στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti Money LaunderingAML).

Η eGov-KYC αντλεί για λογαριασμό του πολίτη

  • Στοιχεία ταυτότητας – Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή έκδοσης και Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ.
  • Στοιχεία επικοινωνίας– Εφόσον ο πολίτης τα έχει καταχωρήσει στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνίας, αντλούνται η διεύθυνση διαμονής, η διεύθυνση επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Μητρώο τα στοιχεία επικοινωνίας, προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.
  • Στοιχεία εισοδήματος– Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, φορολογούμενο, ή απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας– απασχολούμενου στο Δημόσιο, απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιτηδευματία.

Τα στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και δεν αποθηκεύονται στο eGov KYC. Η διάθεσή τους προϋποθέτει κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεση του πολίτη.