Το έργο «Νταντάδες της Γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα, για τα επόμενα χρόνια. Θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο σε 61 δήμους της χώρας και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.
Το πρόγραμμα αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φροντιστή.

  • Σε πρώτη φάση δημιουργείται το «Μητρώο Επιμελητών».

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr , την οποία ανέλυσε, σχεδίασε, και αναπτύσσει η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ, έχει ανοίξει προκειμένου να εγγραφούν όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες. Η ομάδα υλοποίησης της πλατφόρμας εργάστηκε με τη μεθοδολογία Agile βάσει της οποίας μία ψηφιακή υπηρεσία αναπτύσσεται, υλοποιείται και παραδίδεται σε εκδόσεις – MVP (Minimum Viable Products). Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής βασίζονται στα δεδομένα χρήσης της και αποτυπώνονται σε ένα ταμπλό (dashboard) παρακολούθησης. Μέσω αυτού η ομάδα υποστήριξης μπορεί να παρακολουθεί όλους τους δείκτες που έχουν τεθεί από την ανάλυση (πχ, ολοκληρωμένες εγγραφές, υπό πιστοποίηση εγγραφές, πεδία που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, κλπ.) και να λαμβάνει αποφάσεις.

  • Σε δεύτερη φάση θα ανοίξει η πλατφόρμα για να καταθέσουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».