Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διοργανώνουν κύκλο δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τίτλο: 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνητή Νοημοσύνη”. 

Οι δράσεις απευθύνονται  σε στελέχη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που επιθυμούν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες τους. Απώτερος στόχος είναι η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων και ανοικτών δεδομένων και η πρακτική εφαρμογή εργαλείων σε σενάρια χρήσης με πραγματικά δεδομένα.

Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, 09:30 – 14:30.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://digigov.innohub.gr/digital_transformation_ihu/