υωαης

Η ΕΔΥΤΕ διοργανώνει την Πέμπτη 01.02.24 στις 16:00, διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα “Digital-ready policymaking”. 

Σκοπός είναι να παρουσιαστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χάραξη πολιτικής στην ψηφιακή ετοιμότητα και να εξηγηθεί γιατί είναι σημαντική και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. 

Έχοντας το παράδειγμα της Δανίας ως μελέτη περίπτωσης, θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν πολιτικές έτοιμες για ψηφιακή χρήση με την ανάπτυξη απλών διαδικασιών που μπορούν να ελέγξουν όλη τη νομοθεσία και να αυξήσουν σταδιακά την ωριμότητα και τη διαφάνεια των ψηφιακών θεμάτων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Τέλος, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη διασαφήνιση των διατάξεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας στο ελληνικό νομικό σύστημα και θα διερευνηθεί η εξέλιξη της καλύτερης ρύθμισης συνδέοντας τον θεσμικό ρόλο της Βουλής των Ελλήνων στη νομοθετική διαδικασία, καθώς και θα εξετάσει τη νέα πλατφόρμα Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (RIA) και την πιθανή ενσωμάτωση του συστήματος «Mitos» στον κοινοβουλευτικό χώρο εργασίας.

Πληροφορίες & Φόρμα συμμετοχής