Ο Γεώργιος Λαμπρόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Λογισμικού του Οργανισμού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στην Ελλάδα, μίλησε πρόσφατα στο Joinup για την επιτυχημένη χρήση του Ερωτηματολογίου IMAPS και των Εργαλείων Επάρκειας Αλληλεπίδρασης (IMTs).

Ο κ. Λαμπρόπουλος είναι ειδικός στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, κατέχοντας πτυχία B.Sc, M.Sc και Ph.D στον τομέα. Προτού ενταχθεί στον ΟΠΕΚΑ, συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά έργα και πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης, επικεντρώνοντας κυρίως στις αρχιτεκτονικές αλληλεπίδρασης στα δίκτυα των επόμενων γενιών.

Στη συνέντευξή του, εξέφρασε την άποψή του πως η αλληλεπιδραστικότητα αποτελεί κλειδί για την προώθηση χρήσιμων εφαρμογών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύει επίσης ότι η δυνατότητα αλληλεπιδραστικότητας και η επίλυση βασικών τεχνικών, σημασιολογικών, οργανωτικών και νομικών ζητημάτων θα βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία των τελικών χρηστών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρουσίασε την εμπειρία του ΟΠΕΚΑ με το ερωτηματολόγιο IMAPS και τα Εργαλεία Επάρκειας Αλληλεπίδρασης (IMTs).

Ερώτηση: Ποια ψηφιακή δημόσια υπηρεσία επιλέχθηκε για το ερωτηματολόγιο IMAPS;

Γ. Λ: Η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία που επέλεξε ο ΟΠΕΚΑ για το ερωτηματολόγιο IMAPS είναι η “Κοινωνική αλληλεγγύη των ασφαλιστέων χωρίς κάλυψη ασφάλισης”.

Ερώτηση: Πώς μάθατε για το ερωτηματολόγιο IMAPS;

Γ. Λ: Ο ΟΠΕΚΑ πρωτογνώρισε το ερωτηματολόγιο IMAPS μέσω του ηλεκτρονικού πύλης του δημόσιου τομέα (https://www.e-gif.gov.gr/), ως μία από τις διαθέσιμες λύσεις για την αλληλεπιδραστικότητα.

Ερώτηση: Γιατί χρησιμοποιήσατε το ερωτηματολόγιο IMAPS;

Γ. Λ: Ο κύριος στόχος ήταν να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε το επίπεδο επάρκειας αλληλεπιδραστικότητας για αυτήν την υπηρεσία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αλληλεπιδραστικότητας (EIF). Ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η νομική αλληλεπιδραστικότητα της υπηρεσίας, καθώς και η διερεύνηση πιθανών πεδίων βελτίωσης. Επιπλέον, ένας άλλος κινητήριος παράγοντας ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών αλληλεπιδραστικότητας της υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Αλληλεπιδραστικότητας.

Ερώτηση: Ποια αξία προσέφερε το ερωτηματολόγιο IMAPS στον οργανισμό σας;

Γ. Λ: Το ερωτηματολόγιο IMAPS παρείχε χρήσιμες εισηγήσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου IMAPS και τη λήψη εξατομικευμένων συστάσεων, καταφέραμε να εντοπίσουμε ενδεικτικά κενά αλληλεπιδραστικότητας και πρακτικούς τομείς βελτίωσης που είναι οικονομικά αποδοτικοί και μπορούν να ενσωματωθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό μας για αναβαθμίσεις υπηρεσιών.

Ερώτηση: Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια του ερωτηματολογίου IMAPS;

Γ. Λ: Η διενέργεια του ερωτηματολογίου IMAPS ανέδειξε μερικές προκλήσεις για την ομάδα μας, που περιγράφονται παρακάτω.

Καταρχάς, το ερωτηματολόγιο IMAPS δεν ήταν διαθέσιμο στα ελληνικά, την κύρια γλώσσα που χρησιμοποιούν τα μέλη της ομάδας μας, και αυτό κατέστησε μερικές φορές δύσκολη την κατανόηση των ερωτήσεων και της χρήσης ορολογίας.

Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν μεγαλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών στην έρευνα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο και χρειάστηκε να συλλεχθεί από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις στα συγκεκριμένα θέματα.

Ερώτηση: Θα συνιστούσατε το IMAPS σε άλλους οργανισμούς;

Γ. Λ: Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η συμμετοχή στη μεταφορά γνώσης των Εργαλείων Επάρκειας Αλληλεπίδρασης (IMTs) ήταν πράγματι η σωστή απόφαση, καθώς αποκομίσαμε πολύτιμες εισηγήσεις για τη χρήση του ερωτηματολογίου IMAPS και τις προτάσεις του.

Με βάση το ταξίδι μας ως ΟΠΕΚΑ με το ερωτηματολόγιο IMAPS, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ερωτηματολόγιο IMAPS θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από άλλους διοικητικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και πέραν αυτής (ενδεικτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Κοινωνική Ασφάλιση – ΙΔΙΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης – eΕΦΚΑ, κ.λ.π).

Συνεπώς, προτείνουμε θερμά το ερωτηματολόγιο IMAPS σε κάθε διοικητικό φορέα που επιθυμεί να μετρήσει και, τελικά, να βελτιώσει την επάρκεια αλληλεπιδραστικότητας των υπηρεσιών του.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/news/success-story-imaps-recommended-any-public-administration