Η GovTech Connect ανoίγει ξανά τις αιτήσεις για το Eastern Europe Boot Camp 2024.

Το Boot Camp απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τεχνολογική καινοτομία στον δημόσιο τομέα (GovTech) στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Στόχος είναι η ένταξη τους στο επόμενο πρόγραμμα επιταχυνόμενης κατάρτισης που θα διαρκέσει 5 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2024.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα GovTech που παρέχει σε νεοφυείς επιχειρήσεις εφόδια όπως, δεξιότητες, εργαλεία και δίκτυα που θα συμβάλλουν σε μία επιτυχημένη συνεργασία με τον δημόσιο τομέα.

Απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με λύσεις Έξυπνων Πόλεων στους ακόλουθους τομείς:

💡 Ενέργεια (Energy)

🛵 Κινητικότητα (Mobility)

🧠 Ευημερία (Wellbeing)

🗣️ Δέσμευση (Engagement)

❓ Ανοιχτό θέμα (Wildcard)

 

Υποβολή αιτήσεων έως 20 Ιουνίου 2024.

Περισσότερα στο: www.govtechbootcamps.com

Το GovTech Connect είναι ένα πολυετές, διασυνοριακό έργο, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες για τη σύγκληση και την κινητοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας GovTech – φέρνοντας σε επαφή ΜΜΕ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς GovTech, επενδυτές, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και ΜΚΟ με σκοπό την εξεύρεση λύσεων με διαρκή αντίκτυπο. Το πιλοτικό έργο GovTech Connect αποτελεί μέρος ενός ευρέως φάσματος προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες στο: https://joinup.ec.europa.eu/topic/ict/innovation .