osor

Τα περισσότερα συστήματα λογισμικού, σε κάποιο σημείο, μοιράζονται δεδομένα με άλλα συστήματα. Για τις δημόσιες διοικήσεις, αυτός είναι συχνά ο πλήρης σκοπός. Για να διευκολυνθεί αυτή η ανταλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα το προτεινόμενο κείμενό της για την Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη

Στις 2 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή και το SWForum.eu , οργάνωσαν μία μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες , στην οποία συμμετείχε και το Παρατηρητήριο Ανοιχτού Κώδικα (OSOR) με δικό του εργαστήριο σχετικά με αυτό το θέμα.

Την συζήτηση με θέμα, «χτίζοντας βιώσιμα συστήματα ανοιχτού κώδικα για μια διαλειτουργική Ευρώπη», άνοιξαν η Natalia Aristimuño, Διευθύντρια Ψηφιακών Υπηρεσιών στη ΓΔ DIGIT και ο Pearse O’Donohue, Διευθυντής Future Networks στη DG Connect.

Η κ. Aristimuño μίλησε για τον νόμο για τη Διαλειτουργική Ευρώπη και τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Διαλειτουργικής Ευρώπης και της Κοινότητας Διαλειτουργικής Ευρώπης. Τόνισε ότι «για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα βασιστούμε στους προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ερευνητές και εμπειρογνώμονες πολιτικής , αλλά και στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα που θα δείξει τη σωστή πορεία προς τα εμπρός».

Ο κ. O’Donohue μίλησε για τη γενική σημασία του ελεύθερου – ανοιχτού λογισμικού, υπογραμμίζοντας ότι «ο ανοιχτός κώδικας είναι καθοριστικός για την ψηφιακή μας αυτονομία». «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένθερμος υποστηρικτής του ανοιχτού κώδικα. Προσπαθούμε να τον ενσωματώσουμε σε όλες τις πολιτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εργαστήριο του OSOR συμμετείχε και η Clare Dillon, Εκτελεστική Διευθύντρια της InnerSource, η οποία σχολίασε ότι αν και μερικοί άνθρωποι διατηρούν μια συγκεκριμένη νοοτροπία εδώ και πολύ καιρό, μπορούν να την αλλάξουν εφόσον τα κίνητρα αποτελέσουν το έναυσμα που θα τους αναγκάζει να ξανασκεφτούν υπέρ μιας «νοοτροπίας ίσης καινοτομίας».

Ο Jiří Marek, από τις Ανοιχτές Πόλεις στην Τσεχική Δημοκρατία μίλησε για τη σημασία των δεξιοτήτων: «Για την επαναχρησιμοποίηση, χρειαζόμαστε έλεγχο κώδικα, έλεγχο ασφαλείας, καθώς και νομικό έλεγχο, ώστε ο κώδικας με άδεια EUPL & GNU GPL να λειτουργεί μαζί. Προωθούμε τη «διαχείριση συστήματος επαναχρησιμοποίησης» για ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, που περιγράφεται στο Made With Creative Commons, Κεφάλαιο 1».

Η Maria Dalhage, εκπρόσωπος της Σουηδικής Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (DIGG), μίλησε για τη σημασία των δεδομένων στη ζωή μας σήμερα και τον ρόλο που διαδραματίζει το δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δίνοντας στους πολίτες μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα τους επηρεάζουν: «Τα δεδομένα χρειάζονται σχεδόν για τα πάντα. Εάν δεν μοιραζόμαστε το OSS με τα δεδομένα, μόνο οντότητες με μεγάλους πόρους πληροφορικής θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα».

Η Monika Sowinska, Project Office στη ΓΔ Πληροφορικής, υπεύθυνη για το OSOR, τόνισε τη σημασία του άρθρου 4 του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη σχετικά με την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα. Σημείωσε ότι αυτός ο νόμος δημιουργεί μια δομή συνεργασίας και ότι δίνει έμφαση στη δημιουργία αξιόπιστων διαδικασιών. Πρόσθεσε ότι η κοινότητα λογισμικού ελεύθερου/ανοιχτού κώδικα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και ότι η εγγραφή στην πύλη Διαλειτουργικής Ευρώπης θα είναι ανοιχτή σε όλους (με την επιφύλαξη έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο) τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες εφόσον βρίσκονται εντός της Ε.Ε.

Ο Sachiko Muto, Ανώτερος Ερευνητής στο RISE και συνεργάτης του OSOR, χαιρέτισε τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από τα ανοιχτά πρότυπα του 2007, στον ανοιχτό κώδικα του σήμερα. Σημείωσε τη σημασία που έχει η εργασία για την υλοποίηση , τονίζοντας ότι «δεν είναι μόνο το κείμενο, αλλά μια διαδικασία και μια δομή. Είναι πολύ σημαντικό να το θεσμοθετήσουμε αυτό και να ξεπεράσουμε τον ad hoc ή καιροσκοπικό τρόπο εργασίας για αυτά τα ζητήματα».

Το εργαστήριο του OSOR, όπως και τα υπόλοιπα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της 2 Δεκεμβρίου, έχει ηχογραφηθεί και θα δοθεί στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο διάστημα.


Το OSOR χρησιμεύει ως ένα μέρος όπου η κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα μπορεί να συγκεντρωθεί για να δημοσιεύσει ειδήσεις, να ενημερωθεί για εκδηλώσεις, να βρει σχετικές λύσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα και να διαβάσει για τη χρήση ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα σε δημόσιες διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Στόχος του είναι να γίνει ένα αξιόπιστο παρατηρητήριο που παρέχει τεχνογνωσία και πληροφορίες στο FOSS, καθώς και ως μέσο για τη σύνδεση των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Διοικήσεων με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το OSOR υποστηρίζει μια δυναμική κοινότητα και προωθεί περαιτέρω τη χρήση ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα.


Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-source-interoperable-europe