kjhg

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά στη φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών μέσω οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φροντιστή.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Στοχεύει αφενός στην υποστήριξη και τη διευκόλυνση των μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας και αφετέρου στη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργασθούν ως παιδαγωγοί-φροντιστές.

Η φιλοξενία βρεφών ή νηπίων στο σπίτι από φροντιστή για κάποιες ώρες εφαρμόζεται στη Γαλλία (garde partagée) και στην Αγγλία (child miners) και σε κάποιες βόρειες χώρες, με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά σε κάθε κράτος, και έχει μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα, αφορά τη φροντίδα βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως και 2,5 ετών από έναν/μία πτυχιούχο φροντιστή, και την ενίσχυση των δικαιούχων κηδεμόνων μέσω ενός voucher max 250 ευρώ για κάθε παιδί. Στην ελληνική εκδοχή του προγράμματος η/ο φροντιστής μπορεί είτε να πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας είτε να φροντίζει στο σπίτι της/του από 1-3 παιδιά, με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά των γονέων.

Ο τρόπος λειτουργίας

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr διαθέτει ήδη τρεις υπηρεσίες.

  • Εγγραφή στο μητρώο επιμελητών
  • Αίτηση ωφελούμενου προσώπου
  • Αίτηση χορήγησης voucher

Την πλατφόρμα ανέλυσε, σχεδίασε, και αναπτύσσει η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ. Ταυτόχρονα, μέχρι σήμερα, μία ομάδα έργου που αποτελείται από στελέχη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και άλλων κατά καιρούς ενδιαφερομένων φορέων, επικοινωνούν και συνεργάζονται τακτικά παρακολουθώντας την εξέλιξη και την υλοποίηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας.

Για την εγγραφή στο μητρώο επιμελητών, η ομάδα υλοποίησης της πλατφόρμας εργάστηκε με τη μεθοδολογία Agile βάσει της οποίας μία ψηφιακή υπηρεσία αναπτύσσεται, υλοποιείται και παραδίδεται σε εκδόσεις – MVP (Minimum Viable Products). Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής βασίζονται στα δεδομένα χρήσης της και αποτυπώνονται σε ένα ταμπλό (dashboard) παρακολούθησης. Μέσω αυτού η ομάδα υποστήριξης μπορεί να παρακολουθεί όλους τους δείκτες που έχουν τεθεί από την ανάλυση (πχ, ολοκληρωμένες εγγραφές, υπό πιστοποίηση εγγραφές, πεδία που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, κλπ.) και να λαμβάνει αποφάσεις.

Προς το παρόν έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία η υπηρεσία που αφορά τους επιμελητές /τριες για την εγγραφή τους στο μητρώο και αναμένεται η ανακοίνωση της ημερομηνίας που η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και θα χρησιμοποιείται και από γονείς και πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων.

Στην σημερινή φάση της πιλοτικής λειτουργίας οι υποψήφιοι φροντιστές θα πρέπει να έχουν πτυχίο βρεφονηπιακής σχολής καθώς επίσης και να διαθέτουν τα κατάλληλα ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγου, δερματολόγου, ψυχιάτρου). Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν πιστοποιημένα, πρώτες βοήθειες για βρέφη και νήπια . Για όσους δεν διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση θα προσφερθούν σε ειδικές ημερομηνίες μαθήματα σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.

Επίσης, η πλατφόρμα αφορά τις εν δυνάμει ωφελούμενες μητέρες οι οποίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, θα πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα (σε αντίθεση με τα προγράμματα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που έως τώρα εφαρμόζονται και στα οποία λαμβάνεται υπ’ όψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα) έως 24.000 ευρώ. Μπορούν να συμμετέχουν και μητέρες οι οποίες είναι άνεργες αλλά η φροντίδα του παιδιού θα περιοριστεί στις 4 ώρες, ενώ η αποζημίωση του φροντιστή μέσω του προγράμματος διαμορφώνεται στα 150 ευρώ.

Στην πιλοτική του εφαρμογή το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τους δήμους που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης υστερούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, και οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά από βρέφη έως 2,5 ετών. Για παράδειγμα, σε πολλά χωριά ο χαμηλός πληθυσμός των βρεφών δεν δικαιολογεί το άνοιγμα ενός βρεφονηπιακού σταθμού, ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται η αναγκαιότητα της φύλαξης για να μπορέσει να εργαστεί η μητέρα.

Κάθε χρόνο σε όλη τη χώρα κατατίθενται 30.000 αιτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς εκ των οποίων περίπου το 1/3, κοντά στις 8.000 αιτήσεις, δεν ικανοποιείται λόγω έλλειψης θέσεων. Επίσης για τους παιδικούς σταθμούς (μετά την ηλικία των 2,5 ετών) οι αιτήσεις φτάνουν τις 110.000 τον χρόνο.

Βιογραφικό και φωτογραφίες

Στην πλατφόρμα με τις επιμελήτριες – επιμελητές δίνεται η δυνατότητα, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, να αναρτώνται φωτογραφίες, μίνι βιογραφικό, οι ώρες και οι γειτονιές διαθεσιμότητας, κάτι το οποίο στις αντίστοιχες πλατφόρμες του εξωτερικού είναι κανόνας. Οι γονείς, αρχικά μπορούν να επιλέξουν το άτομο που εκτιμούν ότι ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους και στη συνέχεια να επικοινωνούν μαζί του για να γνωριστούν και να συζητήσουν τους όρους συνεργασίας. Η αμοιβή, πέραν του ποσού που παρέχει το πρόγραμμα, μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως. Επίσης ανάμεσα στις οικογένειες και τους φροντιστές συνάπτεται ιδιωτικό ψηφιακό συμφωνητικό, τους όρους και το πλαίσιο του οποίου καθορίζει το πρόγραμμα. Έχει προβλεφθεί επίσης διαδικασία ελέγχου και παραπομπής για τις περιπτώσεις που υπάρξουν προβλήματα ή και καταγγελίες. Σε περίπτωση που ο φροντιστής φροντίζει τα παιδιά στο δικό της σπίτι, δεν θα μπορεί να φιλοξενεί πάνω από 3 νήπια ταυτόχρονα, ενώ εφόσον πρόκειται για βρέφη περισσότερα από δύο.