Τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Οι κανόνες αυτοί θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ να αντλήσουν τα οφέλη ενός προσωπικού ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας το 2026. Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας θα αποτελείται από μια εφαρμογή για φορητές συσκευές, η οποία θα εκδίδεται σε κάθε κράτος μέλος. Θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ θα φέρει μια νέα εποχή στην ψηφιακή ταυτοποίηση. Κάθε χρήστης του πορτοφολιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες, να κοινοποιεί ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητή άδεια οδήγησης ή ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς ή να πραγματοποιεί πληρωμές, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων.

Η Επιτροπή έχει ήδη επενδύσει 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε τέσσερα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, για τη δοκιμή του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ σε διάφορες καθημερινές χρήσεις, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ηλεκτρονική υγεία, πληρωμές, εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα. Παράλληλα, πρόσφατα προκηρύχθηκε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των πορτοφολιών.

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα καταρτίσει εκτελεστικές πράξεις για να διασφαλίσει ότι όλα τα πορτοφόλια θα διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και ότι θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πηγή: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_en