Το διήμερο 17- 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο SEMIC 2023, με περισσότερους από 450 συμμετέχοντες παρόντες από κοντά, καθώς και 800 διαδικτυακούς θεατές από όλο τον κόσμο. Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SEMIC 2023 αποδείχτηκε ένα επιτυχημένο γεγονός, εστιάζοντας στον κρίσιμο συνδυασμό της διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Εργαστήρια και εναρκτήριες παρατηρήσεις

Το συνέδριο ξεκίνησε με τρία καινοτόμα προσυνεδριακά εργαστήρια στις 17 Οκτωβρίου, τα οποία διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της διαλειτουργικότητας. Τα θέματα κυμαίνονταν από τον ρόλο της ΤΝ στο σχεδιασμό πολιτικών με ψηφιακή ετοιμότητα και τη σύνταξη νομικών κειμένων έως την εφαρμογή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας. Ένα άλλο εργαστήριο ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μητρώου σημασιολογικών μοντέλων του δημόσιου τομέα, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητές του για τη διατήρηση της θεσμικής γνώσης εν μέσω δυναμικών οργανωτικών αλλαγών.

Στις 18 Οκτωβρίου, ο Χουάν Τόρες Καρμπονέλ , CIO της Ισπανίας, έθεσε τις βάσεις για τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισήμανε το φιλόδοξο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της Ισπανίας, επικεντρώνοντας την προσοχή στις προσεγγίσεις που εξυπηρετούν τον πολίτη για την απλούστευση της διοίκησης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Βασικές ιδέες

Ο Γιοχάνες Χαν, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, υπογράμμισε τη σημασία της διαλειτουργικότητας για την επίτευξη του στόχου να γίνουν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο έως το 2030. Η Πράξη για τη Διαλειτουργική Ευρώπη, όπως τόνισε, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση των εναπομενουσών πτυχών της διαλειτουργικότητας και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης κοινών λύσεων. Η Βερόνικα Γκάφεϊ , Γενική Διευθύντρια της ΓΔ DIGIT, υπογράμμισε το μετασχηματιστικό δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επανάσταση στις δημόσιες διοικήσεις, καλώντας σε ευθυγράμμιση με τις αξίες της ΕΕ για εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Ο Σίιμ Σίκκουτ, διευθύνων εταίρος της Digital Nation, πραγματοποίησε μια συναρπαστική εναρκτήρια ομιλία, μοιραζόμενος τρεις βασικές ιστορίες: το ταξίδι της Εσθονίας προς την ενσωμάτωση της ΤΝ, τα συμπεράσματα της έκθεσης “Τεχνητή Νοημοσύνη για τη Διαλειτουργικότητα στον Ευρωπαϊκό Δημόσιο Τομέα” και ένα όραμα για το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών που τροφοδοτούνται από την ΤΝ, με παράδειγμα το πρόγραμμα Bürokratt της Εσθονίας.

Πάνελ και παράλληλες συνεδρίες

Σε ένα πρωινό πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ισπανία, την Πολωνία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Εσθονία, παρέχοντας πληροφορίες για την πορεία των χωρών τους σε θέματα ψηφιοποίησης και διαλειτουργικότητας. Τα θέματα κυμαίνονταν από τις ηλεκτρονικές σχέσεις και τα διασυνδεδεμένα δίκτυα έως την αντιμετώπιση μοναδικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράλληλες συνεδρίες, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σχετικά με τη χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα, τη διασύνδεση χώρων δεδομένων και τις αυτοματοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες. Οι εν λόγω συνεδρίες εμβάθυναν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της διαλειτουργικότητας, δίνοντας έμφαση στη σημασία των νόμιμων δεδομένων, των αγορών ανοικτών δεδομένων και του σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη.

Απογευματινά στιγμιότυπα

Το απόγευμα παρουσιάστηκαν παράλληλες ενότητες για τις γραφικές αναπαραστάσεις της γνώσης, τη σημασιολογία, την ΤΝ, την ποιότητα δεδομένων στη γεννητική και γενικού σκοπού ΤΝ, και την αξιόπιστη ΤΝ για τη διαλειτουργικότητα στον δημόσιο τομέα. Αυτές οι συνεδρίες παρουσίασαν την ενσωμάτωση της παραδοσιακής σημασιολογίας με την ΤΝ, στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ποιότητας δεδομένων, και ευκαιρίες για τη χρήση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα.

Πάνελ υψηλού επιπέδου και κεντρική ομιλία κλεισίματος

Μια συζήτηση υψηλού επιπέδου σε πάνελ τόνισε την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και διαλειτουργικότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και τον ρόλο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η ηθική και ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε κεντρικό σημείο, με συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προτεραιότητα στα ανοικτά πρότυπα.

Οι ηχογραφήσεις των συνεδριών είναι διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι Youtube της Interoperable Europe.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/news/semic-2023-highlights