Screenshot 2023-06-22 140037_0

Όταν εξετάζεται η υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα (OSS) στις δημόσιες διοικήσεις, μια κοινή ανησυχία είναι η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων λύσεων και ο τρόπος αποτελεσματικής πλοήγησης σε αυτές. Ενώ έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την κατηγοριοποίηση και οργάνωση των λύσεων OSS για ευκολότερη υιοθέτηση, οι προσεγγίσεις αυτές συχνά λαμβάνουν τη μορφή δομημένων καταλόγων. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Ciarán O’Riordan από την ομάδα OSOR, οι κατάλογοι αυτοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που ωθεί στην αναζήτηση καινοτόμων ιδεών για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση: Ο ιαπωνικός OSSBirdseyeView

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να διερευνήσουμε πώς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσεγγίσει την οργάνωση των πόρων λογισμικού ανοικτού κώδικα. Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση είναι το Japanese OSS Bird’s-eye View, το οποίο παρέχει μια οπτική σύνοψη του πολύπλοκου και ποικίλου τοπίου των υφιστάμενων λύσεων OSS, απευθυνόμενο ειδικά στους αρχάριους του OSS.

Αυτή η ολοκληρωμένη επισκόπηση αναπτύχθηκε πάνω από 10 χρόνια και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη και τις τάσεις στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αναδεικνύοντας το μετασχηματιστικό αντίκτυπο του ανοικτού κώδικα κατά την τελευταία δεκαετία. Αρχικά δημοσιεύθηκε στο περιοδικό πληροφορικής “IT Leaders”, και έκτοτε το Japan OSS Promotion Forum έχει αναλάβει την ευθύνη για τη διατήρηση αυτού του πολύτιμου πόρου.

Ο ρόλος του Japan OSS Promotion Forum

Το Japan OSS Promotion Forum, το οποίο ιδρύθηκε μετά την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ιαπωνίας, Κίνας και Κορέας στο Φόρουμ Προώθησης OSS της Βορειοανατολικής Ασίας, ηγείται μιας ομάδας εργασίας που ενημερώνει και βελτιώνει ετησίως το έγγραφο OSS Bird’s-eye View. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, χρησιμοποιούνται ορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της συνάφειας κάθε λύσης, με αποτέλεσμα να αποκλείονται καταχωρίσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διακοπή της ανάπτυξης, η μη λειτουργία κοινοτήτων, οι αλλαγές αδειών χρήσης, ή η συγχώνευση/συσχετισμός με άλλα έργα OSS. Με την οργάνωση των λύσεων σε πεδία και υποκατηγορίες, η γραφική αναπαράσταση προσφέρει μια γρήγορη και ολοκληρωμένη επισκόπηση για να βοηθήσει τους χρήστες να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση OSS για τις ανάγκες τους.

Συνέχεια και σταθερότητα

Μια αξιοσημείωτη πτυχή του έργου OSS Bird’s-eye View είναι η συνέχεια και η σταθερότητά του. Ο πόρος συντηρείται και συζητείται επί σειρά ετών, επιτρέποντας στο Japan OSS Promotion Forum να αναλύει τους αναδυόμενους τομείς στο περιβάλλον ανοικτού κώδικα και στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής. Οι συνεργατικές προσπάθειες μιας κυβερνητικά δημιουργημένης βιομηχανικής ομάδας έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα στην Ιαπωνία, ωφελώντας τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς χρήστες. Ειδικότερα, το έγγραφο αυτό χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τη σύνταξη περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τη διασφάλιση της ασφάλειας του OSS.

Αγκαλιάζοντας τη συνεργασία

Τον τελευταίο καιρό, το έγγραφο OSS Bird’s-eye View έχει δημοσιευτεί στο Github, μια δημοφιλής πλατφόρμα για συνεργατική ανάπτυξη. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεισφοράς της κοινότητας OSS, προωθώντας μια συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου. Ανοίγοντας το έγγραφο για συνεισφορές και σχόλια, το Japan OSS Promotion Forum επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο πόρος παραμένει σχετικός, ενημερωμένος και συνεχίζει να παρέχει πολύτιμες γνώσεις τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους έμπειρους χρήστες του OSS.

Συμπέρασμα

Καθώς η υιοθέτηση του λογισμικού ανοικτού κώδικα στις δημόσιες διοικήσεις συνεχίζει να αυξάνεται, η διαθεσιμότητα και η οργάνωση των υφιστάμενων λύσεων OSS αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ενώ οι παραδοσιακοί κατάλογοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις, το Japanese OSS Bird’s-eye View προσφέρει μια καινοτόμο εναλλακτική λύση που παρέχει μια οπτικά ελκυστική και ολοκληρωμένη επισκόπηση του τοπίου του OSS. Η συνέχεια, η σταθερότητα και οι προσπάθειες του εγγράφου υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης έχουν συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στο λογισμικό ανοικτού κώδικα στην Ιαπωνία. Αγκαλιάζοντας τη συνεργασία και δημοσιεύοντας τον πόρο στο Github, το Φόρουμ Προώθησης του ιαπωνικού OSS προσκαλεί την κοινότητα να συνεισφέρει και να συνεισφέρει για την περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου. Αυτή η συνεχιζόμενη προσπάθεια αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης για την προώθηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει την αποτελεσματική υιοθέτηση του OSS και αναδεικνύει τις δυνατότητες εναλλακτικών προσεγγίσεων για καταλόγους λογισμικού ανοικτού κώδικα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-source-birds-eye-view