Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προς την ψηφιακή καινοτομία, η Καγκελαρία του κρατιδίου του Schleswig-Holstein παρουσίασε σχέδια για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου γλωσσικού μοντέλου με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και επεξεργασίας κειμένων εντός της κρατικής διοίκησης. Η πρωτοβουλία, της οποίας ηγείται ο υπουργός ψηφιοποίησης του κρατιδίου Dirk Schrödter, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δημοσίων υπαλλήλων παρέχοντάς τους ένα εργαλείο αιχμής, σχεδιασμένο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας σε διάφορες εργασίες, όπως η περίληψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μεταγραφή ήχου και ο σχεδιασμός έργων.

Το προβλεπόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων, αναμένεται να υποβληθεί σε δοκιμές πριν από το τέλος του έτους. Ο υπουργός Schrödter οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι συνάδελφοι της κρατικής διοίκησης θα έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο εργασίας τους, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αυτοματοποίησης, αλγοριθμοποίησης, cloudification, και λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων.

“Εκτός από την αξιοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη ψηφιακά κυρίαρχων και ανοικτών λύσεων. Η διοίκηση του μέλλοντος θα βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες και για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα, πρέπει να εξοπλίσουμε τις ομάδες μας με τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό όχι μόνο προάγει την αποτελεσματικότητα, αλλά δημιουργεί επίσης προστιθέμενη αξία και ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική ψηφιακή μας οικονομία”, σημείωσε ο υπουργός Schrödter.

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου οράματος, το Schleswig-Holstein έχει συνεργαστεί με το Nextcloud, μια εξέχουσα γερμανική υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων ανοικτού κώδικα. Η συνεργασία, η οποία ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στο Κίελο, στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης ψηφιακά κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης, ικανής να παρέχει πληροφορίες που προέρχονται από ευαίσθητα κυβερνητικά δεδομένα, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση τρίτων.

Ο Frank Karlitschek, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nextcloud, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη στρατηγική πρωτοβουλία, τονίζοντας τη δέσμευση της πλατφόρμας να διασφαλίσει ότι το μοντέλο κρατικής τεχνητής νοημοσύνης θα παραμείνει “100% ανοιχτού κώδικα”. Η κίνηση αυτή συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Schleswig-Holstein για ψηφιακή κυριαρχία, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη στην ανοικτή καινοτομία και τη συνεργασία.

Η συνεργατική πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για την ενσωμάτωση διαφόρων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των ChatGPT, Deepl και Aleph Alpha, προσφέροντας μια ευέλικτη προσέγγιση για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Επιλέγοντας ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα, το Schleswig-Holstein στοχεύει να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για την ασφαλή και διαφανή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κυβερνητικές διαδικασίες.

Η πρόσφατη ανακοίνωση ακολουθεί την προηγούμενη επικοινωνία του υπουργού Schrödter με την Επίτροπο της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και την ψηφιακή τεχνολογία, Margarethe Vestager. Στην επιστολή αυτή, ο Schrödter τόνισε όχι μόνο τη δέσμευση του Schleswig-Holstein για ψηφιακή κυριαρχία, αλλά υπογράμμισε επίσης την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην ανοικτή καινοτομία και τη συνεργασία διάφορες περιφέρειες. Καθώς το κρατίδιο συνεχίζει να επιδιώκει τους στρατηγικούς του στόχους, η συνεργασία με την Nextcloud σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο ψηφιακά ενδυναμωμένο και ασφαλές μέλλον για την κρατική διοίκηση στο Schleswig-Holstein.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/schleswig-holsteins-upcoming-oss-ai-meant-text-processing