paris-flag-and-arc-de-triomphe

Σε μια ενδεικτική διακήρυξη της δέσμευσης της Γαλλίας για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μια επενδυτική κίνηση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης τον Ιούνιο. Αυτή η οικονομική συνεισφορά στα μοντέλα μεγάλων γλωσσών ανοικτού κώδικα για την τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή τεχνολογική καινοτομία. Η ανακοίνωση του Μακρόν έγινε, συμβολικά, μαζί με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή της ανερχόμενης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα, Mistral AI, με στόχο να εδραιωθεί η θέση της Γαλλίας ως πρωτοπόρου στην παγκόσμια αγορά και ενεργοποίησε σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και τις βαθύτερες επιπτώσεις της στην Ευρώπη.

Το AI ανοικτού κώδικα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με την καινοτομία και τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αριστεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς οι δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ υιοθετούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία αυτή για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών τους, είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν ερωτήματα που αφορούν τον αντίκτυπο και την κυριαρχία της. Μια κομβική στιγμή σε αυτόν τον διάλογο υπήρξε το 2021, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε μια έκθεση που εξέτασε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της ΤΝ ανοικτού κώδικα. Αυτή, τόνισε τη μετασχηματιστική δύναμη αυτής της τεχνολογίας, αλλά παράλληλα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το διαρκώς διογκούμενο χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και των κορυφαίων στον χώρο, ειδικά μετά από καινοτομίες όπως το ChatGPT.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης που κερδίζει έφαφος στον χώρο της δημόσιας διοίκησης είναι το Entrada, μια πλατφόρμα μεγάλων δεδομένων ειδικά σχεδιασμένη για τον εντοπισμό botnets και άλλων κακόβουλων συστημάτων. Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία υπόσχεται πολλά όσον αφορά τη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους. Επιπλέον, πρωτοβουλίες όπως το CAI-X, ένα δανέζικο κέντρο γνώσεων και ικανοτήτων που συνδέει κλινικούς γιατρούς, μηχανικούς και ερευνητές, έχουν εξερευνήσει νέους τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η έντονη αύξηση του ενδιαφέροντος για τέτοια έργα θέτει σε προεξοφλημένο πλάνο σημαντικά ζητήματα όπως η αλγοριθμική προκατάληψη, καλώντας τις δημόσιες διοικήσεις να προχωρήσουν με προσοχή και ευθύνη.

Η οραματική ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν όχι μόνο αναδείκνυε τη δέσμευσή του για την προώθηση των ευρωπαϊκών clusters ΤΝ, αλλά επίσης περιέγραφε μια συνολική πολιτική που εκτείνεται πολύ πέρα από απλές επενδύσεις. Ο Μακρόν αναγνώρισε τη σημασία της προώθησης της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα των αρχικών δημιουργών. Επιπλέον, ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη προώθησης κατάλληλης κατάρτισης και εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προετοιμάζοντας την ήπειρο με τις απαραίτητες δεξιότητες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση του Μακρόν είναι η έμφαση στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που προωθεί την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημόσιες διοικήσεις. Συντονίζοντας τις επενδύσεις με αυτόν τον στόχο, η Γαλλία αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές, καινοτόμες και ευέλικτες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτή η προορατική προσέγγιση είναι έτοιμη να μετασχηματίσει όχι μόνο τον τρόπο παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει την παγκόσμια σκηνή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/france-announces-investment-open-source-ai?etrans=el