Εκδηλώσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας που αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος.

Σε αυτήν την κατεύθυνση διοργανώνονται Εκδηλώσεις και Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού με σκοπό την καταγραφή των προκλήσεων και τη συμμετοχική αναζήτηση και δημιουργία ιδεών, καθώς και τη σύνθεση ή/ και παραγωγή πρωτότυπων λύσεων για τη βελτίωση της διάδρασης πολίτη – κράτους.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, επαγγελματίες του Design και της πληροφορικής, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, την πολιτική ηγεσία και ενεργούς πολίτες.