υωαης

Η ΕΔΥΤΕ διοργάνωσε πρόσφατα (1 Φεβρουαρίου 2024) μια σημαντική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Digital-Ready Policymaking”, καλώντας εξέχουσες προσωπικότητες και εμπειρογνώμονες για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία της χάραξης πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα. Οι ομιλητές της εκδήλωσης περιλάμβαναν τη Δρ. Zsofia Sziranyi, Επικεφαλής ομάδας και υπεύθυνη προγράμματος στην DG DIGIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Kristoffer Nilaus Olsen, Επικεφαλής της γραμματείας για την ψηφιακή νομοθεσία στο Danish Agency for Digital Government, και το Δρ. Φώτη Φιτσιλή, Κοινοβουλευτικό Ερευνητή.

Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά παραγωγικής και ενθαρρυντικής συζήτησης, εξετάστηκε εκτενώς η σημασία της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα. Περιγράφηκε τι είναι η χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα, εξετάστηκε γιατί είναι κρίσιμη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Επιπλέον, αναδείχθηκαν ενδιαφέρουσες προοπτικές μέσα από δύο σημαντικές περιπτώσεις χρήσης από τη Δανία και την Ελλάδα.

Κύρια μηνύματα

Ως σημαντικά μηνύματα προέκυψαν τα εξής:

   

   • Αλλαγή Νοοτροπίας και Κουλτούρας: Η χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας, η οποία χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί.

   • Παράγοντες Επιτυχίας: Οι βασικοί παράγοντες που ευνοούν τη χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα περιλαμβάνουν τη χορηγία, τα οφέλη, τη διεπιστημονική συνεργασία και την έγκαιρη παρέμβαση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.

   • Υποστήριξη για τους Εμπλεκόμενους: Η δημιουργία υποστήριξης, όπως κατάρτιση, καθοδήγηση και εργαλεία, είναι ζωτικής σημασίας για όσους εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής με ψηφιακή ετοιμότητα.

   • Οργανωτική και Πολιτισμική Αλλαγή: Η χάραξη πολιτικής για την ψηφιακή ετοιμότητα απαιτεί ουσιαστική οργανωτική και πολιτισμική αλλαγή.

   • Συμμετοχή των Υπουργείων: Η αλλαγή θα προκύψει μόνο αν πεισθούν τα υπουργεία να συμμετάσχουν, δεδομένου ότι η νομοθετική διαδικασία είναι σταθερά εδραιωμένη.

   • Προοδευτική Διαδικασία: Ξεκινήστε με ελαφριά, επαναληπτική διαδικασία και αυξήστε σταδιακά το επίπεδο φιλοδοξίας όσο οι άνθρωποι το συνηθίζουν.

   

  Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκδήλωση στο videoπου ακολουθεί: