Ο κόμβος

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών, έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους: Να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς Δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με γνώσεις, πόρους και υποδομές Να εμπλουτίσει το οικοσύστημα των φορέων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Να διευκολύνει την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε […]

Οι Φορείς

Η σύμπραξη συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., και συμμετέχουν οι: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. τα κορυφαία Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Εργαστήρια (ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, ΟΠΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΣΕΥ κα) με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Τεχνολογίες αιχμής τα Πανεπιστήμια της Νησιωτικής Χώρας (Αιγαίου, Ιονίου, Κρήτης) τα Πανεπιστήμια […]

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Ο Κόμβος Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB θα προσφέρει μια βασική γκάμα υπηρεσιών, ο πυρήνας των οποίων συνοψίζεται ως εξής: Δοκιμή πριν την επένδυση: Εργαστήριο DigiGOV – ένα περιβάλλον πειραματισμού και δοκιμών για δημόσιους οργανισμούς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), ερευνητές και πολίτες, για να αναπτύξουν πιθανές υπηρεσίες, να πειραματιστούν με αναδυόμενες τεχνολογίες, να αντιμετωπίσουν […]